Home » Publikationer

Publikationer

Vetenskapliga artiklar

S. Lidelöw, T. Örn, A. Luciani, A. Rizzo (2019) Energy-efficiency measures for heritage buildings: A literature review, in Sustainable Cities and Society, Vol. 45, pp. 231-242

A. Luciani, S. Lidelöw, S. Bhattacharjee, T. Örn (2019) The challenge of energy efficiency in Kiruna’s heritage buildings, in D. Johansson, H. Bagge, Å. Wahlström (eds.) Cold Climate HVAC 2018, CCC2018, Springer Proceedings in Energy, Springer, Cham, pp. 275-289

 

Konferensbidrag

Luciani, Nilsson, Lidelöw, Bhattacharjee, Örn (2018) Improving the energy efficiency of built heritage in cold regions: Issues and opportunities in Conference Report: The 3rd International Conference on Energy Efficiency in Historic Buildings / [ed] Tor Broström, Lisa Nilsen and Susanna Carlsten, Uppsala University, 2018, pp. 493-502

 

Folder och slutrapport

Fulltext-PDF: Folder

Fulltext-PDF: Slutrapport

 

Examensarbeten

Cruz, R. (2014) Byggtekniska åtgärder för energieffektivisering av kulturhistorisk värdefull byggnad – En fallstudie av Gamla rådhuset i kvarteret Stadsvapnet 6, Piteå

Vilhelmsson, P. (2019) Energy performance of built heritage in the subarctic climate zone of northern Sweden – Applying existing standards and methodologies for improving energy efficiency of built heritage

Wernberg, J. (2018) Energiåtervinning från styrd ventilation med värmeväxlare i liggtimmerbyggnad – En studie av uppmätt och simulerad energibesparing i Piteå Gamla Rådhus