Home » Ett historiskt perspektiv på energieffektivisering i byggnader

Ett historiskt perspektiv på energieffektivisering i byggnader

Kort beskrivning
Ett historiskt perspektiv kan bidra med kunskap för att utveckla framtidens lösningar vad gäller energieffektivisering i kulturhistoriskt värdefulla byggnader. Genom att förstå byggnadernas ursprungliga konstruktion och intention kan vi söka lösningar som harmoniserar med byggnadens förutsättningar, snarare än det motsatta. Projektet fokuserar på på två områden. Det första området är klimathistoria och arkitektur; hur har förändringar i form av boendemönster och krav på komfort påverkat bostäders utformning? Det andra området handlar om och hur man kan utveckla och anpassa historiska tekniska lösningar för moderna ändamål samt anpassa moderna tekniska lösningar till kulturhistoriska miljöer.

Projektbeskrivning
Sammanfattning av slutrapport