Home » Slutrapport – klimatstyrning

Slutrapport – klimatstyrning

Projektet Energieffektivisering och förebyggande konservering genom klimatstyrning startade redan i etapp I och II av Spara och bevara som ett tvärvetenskapligt samarbete mellan Uppsala Universitet (då Högskolan på Gotland), KTH samt Göteborgs universitet. Projektets övergripande syfte har varit att skapa kunskapsmässiga förutsättningar för att förena energisparande med ett skonsamt inneklimat i kulturhistoriskt värdefulla byggnader. I nedanstående fil redovisas resultat från de två doktorsavhandlingar som blev det viktigaste utfallet av forskningen i etapp III av Spara och bevara

Gustaf Leijonhufvud (2016): Decision making on indoor climate control in historic buildings: knowledge, uncertainty and the science-practice gap.
Magnus Wessberg (2019): Indoor climate analysis and model based control of massive construction historic buildings.

Övriga vetenskapliga artiklar och rapporter som producerats inom projektet redovisas sist i rapporten.

Fulltext-PDF: Slutrapport – Klimatstyrning