Home » Etapp 2: Forskningsprojekt 2011-2014

Etapp 2: Forskningsprojekt 2011-2014

Spara och bevaras andra etapp är avslutad. Kortfattade projektbeskrivningar av alla projekt samt kontaktuppgifter hittar du i följande fil:

Projektsammanfattningar SoB etapp II

Själva programbeskrivningen finns här:

Programbeskrivning etapp 2

Detaljerade beskrivningar av de olika projekten finner du på följande undersidor:

Energieffektivisering och förebyggande konservering genom klimatstyrning Uppsala universitet Campus Gotland, Göteborgs Universitet och KTH

Ett historiskt perspektiv på energieffektivisering i byggnader

Potential och policies för energieffektivisering i svenska byggnader byggda före 1945

Energibesparing i kyrkor: Luftläckage-, nedsmutsnings- och klimatmätningar. Högskolan i Gävle

Metoder för riskbedömning av åtgärder i historiska byggnader

Energy efficiency and preservation in our cultural heritage, EEPOCH

Smart energieffektivisering av kulturhistoriska byggnader i kallt klimat