Home » Etapp 1: Forskningsprojekt 2007-2011

Etapp 1: Forskningsprojekt 2007-2011

Centrum för energieffektivisering i kulturhistoriskt värdefulla byggnader

Energieffektivisering i kulturhistoriska miljöer i Luleå stift

Energy Efficency and Preservation in Our Cultural Heritage Energieffektivisering och bevarande i vårt kulturarv

Energieffektivisering i äldre kyrkobyggnader med hänsyn till kulturhistoriska värden / Varsam energihushållning i kyrkor: ventilations, klimatstyrnings- och försmutsningsaspekter och Tryckpulsmetoden – ny metod för mätning av lufttätheten hos kulturhistoriska byggnader

Information och kunskapsdatabas

Solenergi för el och värme i kulturhistoriskt värdefulla byggnader

Uppföljning och utvärdering av kyrkvärme baserat på flytande biobränsle

Kontroll och styrning av inomhusklimat i kulturhistoriskt värdefulla byggnader med hjälp av trådlösa system

Mögelangrepp i kyrkobyggnader – förstudie

Förstudie – Energieffektivisering och bevarande av modernismens flerbostadshus

Energy system analysis of cultural historically valuable buildings

Hållbar och varsam renovering och energieffektivisering av kulturhistoriskt värdefulla byggnader – en förstudie