Home » Tidigare projektdokumentation – Byggnadsantikvarisk solkartering

Tidigare projektdokumentation – Byggnadsantikvarisk solkartering

Projektets syfte

Projektets syfte var att kvantifiera potentiell solelproduktion i kulturhistoriskt värdefull bebyggelse i Sverige ur en teknisk och antikvarisk synvinkel. Riktlinjer som kan underlätta arbetet med planering och implementering av solelproduktion i bebyggelse med kulturhistoriska värden togs fram.

Projektinformation som PDF-fil