Forskningsansökningar i andra utlysningen

Forskningsansökningar i andra utlysningen

När deadline passerat för andra ansökningsomgången inom forskningsprogrammet Spara och bevara hade 19 forskningsansökningar inkommit till Energimyndigheten. Bedömningsprocessen har nu börjat och besked till alla sökande beräknas kunna lämnas innan sommaren.

Leave a Comment

Din e-postadress kommer inte publiceras.