Forska om energianvändning i kulturhistorisk bebyggelse – utlysningen stängdes den 8 mars 2022

Till senaste utlysningen kom det in 20 ansökningar. Det finns 20 Mkr att fördela och de inkomna ansökningarna summeras till drygt 50 Mkr.

Beslut planeras att lämnas under maj månad.

Vi hoppas på att beviljade projekt kan komma med på den årliga program konferensen i augusti.

Leave a Comment

Din e-postadress kommer inte publiceras.