Föredrag om beräkningav klimatavtryck från installationer

Uppskattningsvis står installationsbranschen för 10 – 15 procent av sektorns klimatavtryck. Men ingen vet exakt och påverkan från installationer reduceras till en schablon. Vi lever i väntans tider avseende gränsvärden för byggnaders klimatbelastning och värden som på ett rimligt sätt tar hänsyn till installationer kan vara upp till tre år bort. Bengt Dahlgren har därför tagit fram ett beräkningsverktyg för konstruktörer kallat Becos. Det är ett verktyg kopplat till Revit som beräknar klimatavtrycket i realtid när man konstruerar. Detta är kopplat till de produkter som installeras. Vid en kostnadsfri Teamsträff hos EMTF Stockholm presenterar Henrik Jönsson, Bengt Dahlgren, bakgrunden till arbetet med verktyget och visar hur det fungerar och delar några erfarenheter av systemet.

Datum: 5 Februari
Tid: 11.30
Anmälan:  https://emtf.arcmember.net/Public/Event/JoinEvent.aspx?id=13097

Comments are closed.