Energikartlagd kvarn i Kungälv ska få FTX

Artikel från senaste numret av Energi&Miljö, tema kulturshus den 1 Mars.
Läs artikeln om en väderkvarn i Kungälv som har energi-kartlagts, och för att energieffektivisera och samtidigt förbättra inneklimatet ska man nu installera ett FTX-system.

”På Kvarnkullen finns i dag – vilket namnet antyder – en kvarn, inte så gammal som romersk järnålder men från början av 1890-talet. Kvarnen, som har en fasad i metall, har under årens lopp använts för olika ändamål, konstutställningar och liknande, men nyttjas i dag som möteslokaler för kommunal service. I samband med att en energideklaration skulle upprättas engagerades Dan Bäck, Energija, för att utföra en energi­kartläggning av byggnaden”.

”Kartläggningen visade en energiprestanda på 137 kWh/kvm,år, baserat på eluppvärmning i Kungälvskvarnen. Foto: Dan Bäck”

Här finner du artikeln.

Comments are closed.