Energieffektivisering gav unikt tillfälle att undersöka tidig slottshistoria

Energieffektivisering gav unikt tillfälle att undersöka tidig slottshistoria

Tidningen Energi och miljö har som så ofta med en intressant artikel om energieffektivisering i en kulturhistorisk byggnad i sitt senaste nummer. Denna gång är det Örebro slott som planeras få en ny värmeundercentral. Utöver det ska de gamla termostatventilerna bytas och hela systemet injusteras. De befintliga radiatorerna behålls i stor uträckning. Det kommer förhoppningsvis leda till ungefär 10 % energibesparing. Eftersom slottet är ett starkt skyddat byggnadsminne får inga nya hål tas upp i murar och de tekniska installationerna måste vara genomtänkta rent gestaltningsmässigt. En rolig detalj sett ur ett teknikhistoriskt bevarandeperspektiv är att några av 1940-talets energiinstallationer bevaras på sin ursprungliga plats. Även tekniska installationer kan vara kulturarv!

Leave a Comment

Din e-postadress kommer inte publiceras.