Databas med lågenergibyggnader

Databas med lågenergibyggnader

Lågan är en databas och marknadsöversikt för lågenergibyggnader i Sverige. Målet med hemsidan är att visa goda exempel på lågenergihus för att på det viset stärka denna marknad i landet. Ett annat av Lågans mål har viss koppling till ombyggnation av befintlig bebyggelse och Spara & bevara:

Tillhandahålla underlag för att kvantitativt bedöma hur mycket ny- och ombyggnad av lågenergihus bidrar till en minskad energianvändning nationellt.

I databasen går det bl.a. att hitta ett exempel på ett flerbostadshus som ursprungligen uppfördes på 1920-talet i centrala Stockholm. I denna byggnad har man valt att kombinera berg- och fjärrvärme, något som gett en energibesparing på 63 %.

Läs mer om detta exempel här.

Leave a Comment

Din e-postadress kommer inte publiceras.