Cellsam renovering av polishuset

Cellsam renovering av polishuset

Projektet slutfördes sommaren 2021 och har sedan dess uppmärksammats som en förebild för varsam renovering av kulturhistoriskt värdefulla byggnader. I år tilldelades bostadsrättsföreningen både Stadsbyggnadspriset (för arkitektur och stadsbyggnad) och Gröna Lansen (för ett miljömässigt hållbart byggande) av Malmö stad.

Att använda en befintlig byggnad minskar klimatavtrycket radikalt eftersom stomme och fasad står för merparten av utsläppen vid nyproduktion. säger projektets energi- och miljösamordnare Bunmi Odubeyi, hållbarhetskonsult på WSP.

Enligt de beräkningar som gjorts har renoveringen inneburit en halverad energianvändning. Det har åstadkommits genom att byta ut fönster, tätningar och tilläggsisolering av bland annat källare, vind och tak och nytt ventilationssystem.

Husets fönster var däremot i för dåligt skick för att användas. De nya fönster som satts in är specialgjorda kopior av de gamla men mycket bättre ur energisynpunkt.

Här kan du läsa hela artikeln.

Comments are closed.