Nyheter

Läs artikeln i Nerikes Allehanda – ”Byt inte fönster i onödan!”

Läs artikeln i Nerikes Allehanda – ”Byt inte fönster i onödan!”

”Fönsterbyte kan tyckas vara en obetydlig fråga och en trivial del i fastigheters underhåll. Men inget kan vara mer felaktigt. Fönster är husets ögon och ger liv och själ till byggnaden. När nyinstallerade fönster avviker från byggnadens kulturhistoriska och arkitektoniska karaktär blir följden att byggnaden förvanskas. Därmed förlorar inte bara […]

Läs mer

Genomfört webbinarium inom ramen för forskningsprojektet ”Energieffektivitet och kulturvärden i bostäder”.

Genomfört webbinarium inom ramen för forskningsprojektet ”Energieffektivitet och kulturvärden i bostäder”.

Hur kan vi se på solpanelers användbarhet i bostadsområden där det finns en stor potential för sol-el samtidigt som det också finns betydande kulturvärden? Ett webbinarium genomfördes den 11 januari inom ramen för forskningsprojektet ”Energieffektivitet och kulturvärden i bostäder”. Arkitektstudenten Livia Bruno redogjorde för en studie hon utfört inom projektet […]

Läs mer

Anmäl dig till webbinarium om solpaneler på hus med kulturvärden den 11 Januari 2022

Anmäl dig till webbinarium om solpaneler på hus med kulturvärden den 11 Januari 2022

Projektet ”Energieffektivisering och kulturvärden i bostäder” arrangerar ett webbinarium den 11 januari kl 14.30-16.00 där Livia Bruno kommer att presentera sitt projekt som hon genomfört på kulturvården. Det handlar om möjligheter och begränsningar med att installera solpaneler på olika typer av bostadshus som har identifierade kulturvärden. Stockholm har varit undersökningsområdet […]

Läs mer

Inbjudan från Kulturarvseksjonen i Innlandet fylkeskommune; presentation från projektet bevara byggnader – bevara klimatet

Inbjudan från Kulturarvseksjonen i Innlandet fylkeskommune; presentation från projektet bevara byggnader – bevara klimatet

Kulturarvseksjonen i Innlandet fylkeskommune bjuder in till presentation av resultat från projektet bevara byggnader – bevara klimatet. Datum: 12 Januari Tid:  12.00-15.45 Plats: Strandgaten 21 – Bystyresalen i Victoriakvartalet, Hamar. Går även att delta digitalt. Anmälan: senast den 3 januari. Skicka ett mail till: bevarbygg.bevarklima@gmail.com Information om eventet finns här på Facebook: https://www.facebook.com/events/963036794619795?ref=newsfeed […]

Läs mer

Webbinarium om aerogelbaserad puts för energieffektivisering av äldre och kulturhistoriskt värdefulla byggnader

Webbinarium om aerogelbaserad puts för energieffektivisering av äldre och kulturhistoriskt värdefulla byggnader

I detta webbinarium introducerades aerogelbaserad puts som material och hur det kan bidra till renovering -och energieffektivisering. I webbinariet presenterades också helt färska forskningsresultat. Här kan du se hela webbinariet. Nedan finner du presentationerna: Superisoleringsmaterial Aerogelputs Det var en del frågor kring miljöbelastningen från aerogelbaserad puts. Det finns en del sammanställt […]

Läs mer