Blogg

Tre dagar av konferens

Tre dagar av konferens

Hur ska vi energieffektivisera äldre hus utan att förvanska dem? Detta var den centrala frågan som vi ställde under tre dagar av konferens i Visby förra veckan. Dag 1 var vigd för slutresultaten inom Spara och bevara-projekten. Flera intressanta resultat gällande allt från energieffektvisering av fönster till hur energisparstödet på […]

Läs mer

Forskning och framtid på agendan

Forskning och framtid på agendan

Stora delar av S&B-gänget samlades i Stockholm häromveckan för att diskutera nuvarande och framtida forskning kring energieffektivisering i kulturhistoriska hus. En viktig del i forskningen är att resultaten dels sprids till de som arbetar professionellt med frågorna, men också till den intresserade allmänheten. Alla projektdeltagare fick, förutom att presentera preliminära […]

Läs mer

Hus i kalla klimat har stor energibesparingspotential

Hus i kalla klimat har stor energibesparingspotential

Projektet Smart energieffektivisering av kulturhistoriska byggnader i kallt klimat fortsätter framåt och vissa resultat har nu börjat komma fram gällande fallstudierna i Malmberget och Kiruna. Data från mätningar av energianvändning i två s.k. bläckhornshus har analyserats, värderats och jämförts med information, som samlats in om konstruktion och husens kulturhistoriska värden. […]

Läs mer

Människors beteende måste förändras om vi ska nå våra energimål

Människors beteende måste förändras om vi ska nå våra energimål

En ny studie från University of California betonar nödvändigheten av människors ändrade beteende för att minska energiförbrukningen. Trots alltmer energisnål teknik har nämligen vår energikonsumtion ökat istället för minskat. Större hem och mer teknisk utrustning i hemmen är några av de anledningar som detta beror på. Istället för att öppna […]

Läs mer

Almedalsveckan är här igen…

Almedalsveckan är här igen…

och oj vad många intressanta seminarier och evenemang det går att del av! Bäst idag måste givetvis ha varit vårt egna seminarium om energieffektivisering i kulturhistoriska hus. Från Spara och bevara presenterade Tor Broström, Petra Eriksson och Mattias Legnér olika aspekter på ämnet och några färska forskningresultat. Bl.a. hur energiprestandan […]

Läs mer

Living with Cultural Heritage

Deltagare i Interreg Central Baltic-projektet Living with Cultural Heritage (LiviHeri) besökte Visby för möten på temat byggnadstradition, innovation och hållbarhet. Anna Donarelli presenterade det pågående arbetet i Spara och Bevara-projektet ”hållbar energieffektivisering av historiska trä- och stenbyggnader med hampakalk”. Hampakalken, som är en blandning med hampans vedämnen och traditionellt kalkbruk, […]

Läs mer