Byggnad med synnerligen högt kulturhistoriskt värde har renoverats

Byggnad med synnerligen högt kulturhistoriskt värde har renoverats

Bild: Östra reals fasad. Fotograf: Holger Ellgaard / Wikimedia Commons

Gymnasieskolan Östra real, byggd mellan 1906-1910, har sedan juni 2018 genomgått en omfattande renovering och energieffektivisering. Byggnaden, som är byggd i en nationalromantisk stil, ritades av arkitekten Ragnar Östberg. Fasaden pryds av granit och handslaget tegel, insidan är smyckad med konst av bl.a. Prins Eugen, Carl Milles och Georg Pauli. Stockholms stadsmuseum har klassat Östra real som en byggnad med synnerligen högt kulturhistoriskt värde vilket gjort att projektet krävt speciallösningar, anpassningar och varsamhet.

I det senaste numret av Energi och miljö intervjuas projektchefen Lars Karlström om renoveringen. Exempel på energieffektiviserande åtgärder från projektet är att samtliga fönster renoverats och att spillvärme från en datahall i ett intilligande bergrum nu används för att värma upp byggnaden. Hela ventilationssystemet har bytts ut, det 13 meter långa aggregatet behövde platsbyggas i ett vindsutrymme för att minimera påverkan på byggnaden.

Fler bilder inifrån skolan under byggprojekttiden hittar du här.

Leave a Comment

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *