Byggforskningsrådets rapportarkiv nu tillgängligt online

Byggforskningsrådets rapportarkiv nu tillgängligt online

SIRen (Sustainable Integrated Renovation) har deltagit i arbetet med att skanna alla Byggforskningrådets rapporter. De är sökbara i Libris men finns nu även att hämta som PDF-dokument i GUPEA. Flera av rapporterna är intressanta ur synvinkeln energieffektivisering av kulturhistoriska byggnader.

Alla rapporter finns samlade under följande länk: https://gupea.ub.gu.se/simple-search?query=BRF&rpp=20&sort_by=0&order=DESC&etal=0&submit_search=Uppdatera

Mer information hämtad från GUPEA:

BFR Byggforskningsrådet (1960-2000), eg. Statens råd för byggnadsforskning, samt dess föregångare Statens kommitté resp. Statens nämnd för byggnadsforskning (1942-1960), hade till uppgift att både fördela medel till forskning och utvecklingsarbete (FoU) inom byggande och samhällsplanering, och att informera om forskningsresultaten genom en omfattande publiceringsverksamhet under årens lopp.

Totalt ca 4500 skrifter publicerades i olika skriftserier, varav de mest välkända var R (rapporter), D (documents), och T-skrifter, som vände sig till olika målgrupper. Målgrupperna var i huvudsak forskarvärlden, både nationellt och internationellt, men också direkt till branschen samt allmänheten i form av handböcker, praktiska anvisningar, informationsskrifter etc. I stort sett alla tänkbara ämnen behandlades inom byggande och samhälle, i mycket vid bemärkelse.

Genom olika digitaliseringsprojekt, finansierade av bl a SBUF- Svenska Byggbranschens Utvecklingsfond 2012-2013 samt 2016 av Energimyndigheten finns nu ca 2.700 skrifter skannade och tillgängliga i GUPEAs elektroniska arkiv. Alla posterna i LIBRIS har även kompletterats med korta referat av innehållet, hämtade från Skriftutgivningar som är utmärkta sök- och ämnesindex och även listar extern forskning på de olika högskolorna, och forskningsinstituten.

Leave a Comment

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *