Blogg

Filmer från seminarium om energieffektivisering i kulturhistoriska hus

Filmer från seminarium om energieffektivisering i kulturhistoriska hus

På RiBuilds hemsida finns nu videoinspelningar från ett seminarium man anordnat på temat energieffektivisering i kulturhistoriska byggnader. RiBuild beskriver det själva på följande sätt: The first open RIBuild seminar focused on the need for energy optimization of historic buildings in Europe while preserving the architecture and cultural heritage. The presenters […]

Läs mer

En ny programperiod börjar ta fart

En ny programperiod börjar ta fart

Frost i Eskilstuna. Fotograf: Susanna Carlsten I januari träffades Centrum för energieffektivisering och Energimyndigheten för att bland annat planera kommunikation och aktiviteter under programperioden. Mötet hölls i Eskilstuna som bjöd på vinterfrisk kyla. Håll ögonen öppna för snart uppdaterar vi hemsidans utseende. Nästa gång ses vi i Lund för att […]

Läs mer

Energieffektivisering i historiska stadsmiljöer

Energieffektivisering i historiska stadsmiljöer

Fotograf: Petra Eriksson Att utveckla beslutstödsystem, material och metoder för energieffektivisering i historiska stadsmiljöer är målet för det EU-finansierade projektet Effesus www.effesus.eu som avslutas under 2016. Kulturvård vid Uppsala universitet bidrar med frågor som rör kulturhistoriskt värdefull bebyggelse och Visby är en av flera fallstudieobjekt i projektet. Under två intensiva […]

Läs mer

Unescos vinterkurs  “Sustainable energy governance in world heritage sites”

Unescos vinterkurs “Sustainable energy governance in world heritage sites”

Fotograf: Petra Eriksson Energifrågorna är i fokus under Unescos Venedigkontors utbildningsvecka  13-19 december 2015 för förvaltare av världsarvsstäder. Deltagarna representerar olika nivåer från de nationella planet till de lokala. Bland städer och länder som är representerade finner vi bla Sarajevo och Mostar i Bosnien Herzegovina, Dubrobnik i Kroatien, Röros i […]

Läs mer

Vi gick på plattformsdagar..

Vi gick på plattformsdagar..

Spara och Bevara syns på Plattformsdagarna i Stockholm 10-11 december 2015 Regeringen har uppdragit åt ett antal myndigheter att arbeta aktivt med hållbar stadsutveckling kallat Plattform för hållbar stadsutveckling Ett seminarium vid plattformsdagarna  behandlade energieffektivisering och regelverket för ändring i kulturhistoriskt värdefulla byggnader. Seminariet  leddes av Riksantikvarieämbetet, Therese Sonehag, tillsammans […]

Läs mer

Italiensk förstärkning

Italiensk förstärkning

Just nu får projektet En granskning av tidigare styrmedel för energieffektivisering i byggnader och deras effekter på energianvändning förstärkning av masterstudenterna Silvia Manfredi och Giulio Secchiati som annars studerar arkitektur vid Politecnico di Milano. Projektet fokuserar på hur tidigare statliga styrmedel för energieffektivisering har använts i kulturhistoriska byggnader och hur […]

Läs mer

Arbetsmöte i forskningprojektet SIRen

Arbetsmöte i forskningprojektet SIRen

Flera partners i forskningsnätverket SIRen träffades under ledning av delprojektledare Paula Femenias på Chalmers i Göteborg tisdagen den 10 november för att diskutera fortsatt forskning, utveckling och forskningssamverkan om hållbar renovering av bebyggelse. Tor Broström från Uppsala universitet Campus Gotland presenterade de nya projekten med fokus på energieffektivisering i kulturhistoriska […]

Läs mer

Full fart i kursen Energi, klimat och kulturarv

Full fart i kursen Energi, klimat och kulturarv

Denna termin går kursen Energi, klimat och kulturarv för första gången på Uppsala universitet Campus Gotland. Flera av studenterna är yrkesverksamma inom framförallt kulturvårdens fält som antikvarier, arkitekter och konservatorer. Studentsammansättningen skapar intressanta diskussioner under seminarier och föreläsningar. I fredags diskuterades hur och om förutsedda klimatförändringar påverkar förvaltningen av kulturarv. […]

Läs mer

Byggnadsvårdens konvent i Mariestad

Byggnadsvårdens konvent i Mariestad

Under förra veckan besökte vi och deltog under byggnadsvårdsdagarna i Mariestad. Under dagarna mötte vi allt ifrån hantverkare och materialproducenter till antikvarier och förvaltare. Arrangören beskriver själv konventet som: En mötesplats där forskning, företag, föreningar och offentliga aktörer tillsammans utvecklar området och genom samverkan påverkar samhällsbyggandet i stort genom bättre […]

Läs mer

Fastighetsverket bjöd in till seminarium

Fastighetsverket bjöd in till seminarium

Foto: Statens Fastighetsverk I slutet av september välkomnade Statens fastighetsverk till ett seminarium om energieffektivisering i kulturhistoriskt värdefulla byggnader. Frågor om förvaltning och lämpliga lösningar togs upp under dagen. De olika passen behandlade frågor om bl.a. kompletteringslösningar för fönster, LED-belysning och energieffektiv avfuktning.