Articles by: Gustaf Leijonhufvud

Tidig julklapp från Riksantikvarieämbetet och SIS: Ladda ned kostnadsfria standarder inom kulturarvsområdet

Via ett avtal mellan Riksantikvarieämbetet och SIS, Swedish Standards Institute, blir nu närmare 30 europeiska standarder inom kulturarvsområdet tillgängliga under åren 2018-2020. Flera av dessa har bäring på energieffektivisering i bebyggelsen, till exempel SS-EN 16883:2017, ”Bevarande av kulturarv – Riktlinjer för förbättring av energiprestandan i historiska byggnader” Möjligheterna att bevara kulturarvet […]

Läs mer