Articles by: Annie Nyström

Webbinarium den 20 april: slutredovisning två projekt inom Spara och bevara etapp IV

Webbinarium den 20 april: slutredovisning två projekt inom Spara och bevara etapp IV

Rätt kombination av energi- och effektåtgärder i kulturhistoriskt värdefulla byggnader Sammanfattning Projektet har haft som övergripande mål att ge olika aktörer möjlighet att på ett medvetet och strukturerat sätt kunna välja de bästa kombinationerna av energiåtgärder i kulturhistoriskt värdefulla byggnader. Projektet har arbetat med att sammanställa, analysera och simulera vilka […]

Läs mer

Nominera projekt till NEB Prizes 2022

Nominera projekt till NEB Prizes 2022

”Nu kan du anmäla projekt till den andra tävlingen i the New European Bauhaus Prizes! Det nya europeiska Bauhaus handlar om våra dagliga liv och att vi ska kunna leva tillsammans i vackrare, mer hållbara och mer inkluderande miljöer. Det handlar om att övervinna globala utmaningar med lokala lösningar för […]

Läs mer

Läs artikeln i Nerikes Allehanda – ”Byt inte fönster i onödan!”

Läs artikeln i Nerikes Allehanda – ”Byt inte fönster i onödan!”

”Fönsterbyte kan tyckas vara en obetydlig fråga och en trivial del i fastigheters underhåll. Men inget kan vara mer felaktigt. Fönster är husets ögon och ger liv och själ till byggnaden. När nyinstallerade fönster avviker från byggnadens kulturhistoriska och arkitektoniska karaktär blir följden att byggnaden förvanskas. Därmed förlorar inte bara […]

Läs mer

Genomfört webbinarium inom ramen för forskningsprojektet ”Energieffektivitet och kulturvärden i bostäder”.

Genomfört webbinarium inom ramen för forskningsprojektet ”Energieffektivitet och kulturvärden i bostäder”.

Hur kan vi se på solpanelers användbarhet i bostadsområden där det finns en stor potential för sol-el samtidigt som det också finns betydande kulturvärden? Ett webbinarium genomfördes den 11 januari inom ramen för forskningsprojektet ”Energieffektivitet och kulturvärden i bostäder”. Arkitektstudenten Livia Bruno redogjorde för en studie hon utfört inom projektet […]

Läs mer

Anmäl dig till webbinarium om solpaneler på hus med kulturvärden den 11 Januari 2022

Anmäl dig till webbinarium om solpaneler på hus med kulturvärden den 11 Januari 2022

Projektet ”Energieffektivisering och kulturvärden i bostäder” arrangerar ett webbinarium den 11 januari kl 14.30-16.00 där Livia Bruno kommer att presentera sitt projekt som hon genomfört på kulturvården. Det handlar om möjligheter och begränsningar med att installera solpaneler på olika typer av bostadshus som har identifierade kulturvärden. Stockholm har varit undersökningsområdet […]

Läs mer