Articles by: Annie Nyström

Indoor environmental data collection started in the City Theatre, the City Museum, and the Auditorium in Norrköping

Photo: Three sensor boxes under verification. These sensor boxes are developed for collecting indoor environmental data such as temperature, humidity, CO2 concentration, dust concentration, air quality, and vibration. The project “Digitalization framework for energy optimization and smart maintenance of historic buildings” has been progressing and collecting indoor environmental data with […]

Läs mer

Årets program konferens etapp IV 2021-03-17

Årets program konferens etapp IV 2021-03-17

Dagen innehöll presentationer av samtliga projekt (15) inom forskningsprogrammet etapp IV och tematiska gruppdiskussioner med efterföljande återkoppling för framtiden. Ämnesområden för de tematiska gruppdiskussionerna: Inneklimat Förbättrad bedömning av vindpåverkad luftinfiltration i historiska byggnader Inventering av arbetsmetodik vid simulering av kulturhistoriska byggnader i praktiken Fuktbuffring och värmeegenskaper av ytmaterial för ett […]

Läs mer