Årets program konferens etapp IV 2021-03-17

Årets program konferens etapp IV 2021-03-17

Dagen innehöll presentationer av samtliga projekt (15) inom forskningsprogrammet etapp IV och tematiska gruppdiskussioner med efterföljande återkoppling för framtiden.

Ämnesområden för de tematiska gruppdiskussionerna:

Inneklimat

 • Förbättrad bedömning av vindpåverkad luftinfiltration i historiska byggnader
 • Inventering av arbetsmetodik vid simulering av kulturhistoriska byggnader i praktiken
 • Fuktbuffring och värmeegenskaper av ytmaterial för ett stabilt inomhusklimat i muséer
 • Smart styrning: nya metoder för klimatstyrning och konsekvensbedömningar
 • Digitaliseringsramverk för energioptimering och smart underhåll av historiska byggnader


Val av åtgärder

 • Rätt kombination av energi- och effektåtgärder i kulturhistoriskt värdefulla byggnader
 • Att hantera förändringar i historiska byggnader – en systemdynamisk strategi för att förstå relationen mellan energieffektivisering och kulturvärden
 • Uppföljning av hampakalk som tilläggsisoleringsmaterial för historiska byggnader
 • Riva, cirkulera, bygga nytt eller renovera? Energianvändning i hela livscykeln
 • Livscykelbedömningar för hållbart underhåll och renovering av det byggda kulturarvet
 • Energieffektivitet och kulturvärden i bostäder. Hur väl fungerar styrmedlen på lokal nivå?
 • Metoder för riskbedömning av åtgärder i historiska byggnader Implementering
 • Varsam energieffektivisering av 1900-talets villabebyggelse
 • Värdering av åtgärder för energieffektivisering och förbättrat inomhusklimat i 1970-talets kulturmiljöer
 • Prosumenters perspektiv i kulturarvsdistrikt

Program för dagen (klicka här)

 

Är du intresserad att ta del av en eller flera av presentationerna, vänligen ta kontakt direkt med Projektledaren eller Kommunikatören för Spara och bevara (Annie.Nystrom@geo.uu.se).

 

Leave a Comment

Din e-postadress kommer inte publiceras.