Home » A – här är en testsida som använder mallen feed template

A – här är en testsida som använder mallen feed template

En sida som använder ”feed template” mallen, kan ta följande inställningar för att styra vilka poster som ska visas på sidan. Dessa inställningar lägger man till med hjälp av funktionen Anpassade fält.

Börja med att välja mallen feed tamplate i metaboxen Mall till höger. Lokalisera sedan metaboxen Anpassade fält och välj eller lägg till:

I kolumnen Namn, väljer man någon av de 4 nedan.

  • show-pt (visa poster av en viss posttyp, tex projects)
  • show-tax (visa poster med en viss vald kategori, tex forskningsprojekt. )
  • show-num (visa ett visst antal poster, för att visa samtliga poster ange: -1)
  • show-ord (visa posterna i stigande eller sluttande ordning, dvs: asc eller desc)

I kolumnen Värde, lägger man till rimligt värde.

Artikel i Upsala Nya Tidning

I dagens UNT (2015-02-21) kan du läsa om fuktproblematik i ouppvärmda kyrkor. Tor Broström, som ingår i styrgruppen för Lagundaprojektet, är en av dem som intervjuats.

Läs mer

Filmer från seminarium om energieffektivisering i kulturhistoriska hus

På RiBuilds hemsida finns nu videoinspelningar från ett seminarium man anordnat på temat energieffektivisering i kulturhistoriska byggnader. RiBuild beskriver det själva på följande sätt: The first open RIBuild seminar focused on the need for energy optimization of historic buildings in Europe while preserving the architecture and cultural heritage. The presenters […]

Läs mer

Läs mer

Teaterrenovering i Sundsvall

I nya numret av Energi & Miljö går det att läsa ett intressant reportage om ombyggnationen av Sundsvalls konsert- och teaterhus. Huset som har stora kulturhistoriska värden har energieffektiviserats genom ett nytt fjärrvärmesystem. Yttertaket har dessutom tilläggsisolerats. Energirenovering av flerbostadshus är ämnet för en annan artikel i tidningen. I den […]

Läs mer

Läs mer