Från totalrenovering mot mer varsamma ingrepp

Från totalrenovering mot mer varsamma ingrepp

Bild: Östano slott, huvudbyggnad under renovering. Fotograf: Holger.Ellgaard / Wikimedia Commons / CC BY-SA 4.0

Den 23 november anordnade E2B2 och Spara och bevara en workshop om renovering. Något som diskuterades var bland annat  hur varsamhetskravet i Plan- och bygglagen fungerar i praktiken. En av tendenserna som diskuterades är att många fastighetsägare rör sig från totalrenoveringar mot mer varsamma renoveringar, något som är bra för både kulturvärden och hyror.

På E2B2:s hemsida kan du ta del av material från workshopen:

https://e2b2.se/aktuellt/genomfoerda-moeten/201123-workshop-om-renovering/

Leave a Comment

Din e-postadress kommer inte publiceras.