Home » Blogg
Mätningar av vindtryck igång i Valbo kyrka

Mätningar av vindtryck igång i Valbo kyrka

Projektet Förbättrad bedömning av vindpåverkad luftinfiltration i historiska byggnader, som drivs i samverkan mellan KTH och Högskolan i Gävle, håller just nu på med mätningar i Valbo kyrka utanför Gävle. På bilderna syns hur projektgruppen mäter vindtryck på kyrkans byggnadsskal. Mätdatan ger svar på hur luftinfiltrationen i byggnaden påverkas, något som i sin tur påverkar både energiflöden, komfort samt in- och utflöde av damm och luftföroreningar. Mätningarna syftar till stor del till att jämföra med en del standarder samt validera och kalibrera datormodeller och vindtunneltest, vilket också ingår i projektet.

Mer information om projektet hittar du här.

   

 

Leave a Comment

Din e-postadress kommer inte publiceras.